Applications open – NRW Rising Leaders

APPLICATIONS FOR THE 2022/23 PROGRAMME ARE NOW CLOSED. 

AIM is excited to announce that applications are open for the second round of the Rising Leaders Programme for Museums, Archives and Libraries in Wales.  

Applications are open to staff of Museums, Archives or Libraries working in Wales. Successful participants will be selected based on applications and demonstrable benefit to the individuals and their organisations. Closing date: 5pm 17 August 2022. 

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol yn gyffrous i gyhoeddi bod yr ail gylch ceisiadau wedi agor ar gyfer Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol i Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yng Nghymru.   

Mae ceisiadau yn agored i staff Amgueddfeydd, Archifau neu Lyfrgelloedd sydd yn gweithio yng Nghymru. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dewis ar sail y ceisiadau a’r budd y gellir ei ddangos i’r unigolion a’u sefydliadau.  Dyddiad cau: 17 Awst 2022, 5yh 

Applications are now closed.