For Trustees

Good governance is key to well-run, successful museums yet being a trustee can sometimes feel daunting. AIM’s range of dedicated support, practical guidance and inspiration is designed to help you and your Board in this critical area and has been developed with input from colleagues and experts from right across the sector.

Scroll down the page to access the Welsh guidance and links to publications in Welsh.

Introduction to good governance in museums

Introduction to good governance in museums

Successful Museum Governance – a guide for trustees is a great place to start if you are a new museum trustee or a Board member looking to refresh your knowledge.

It provides advice on establishing and consolidating good governance practice, outlines the requirements of regulatory compliance and how to best strengthen Board practice, offering practical guidance on key areas including roles and responsibilities, managing board meetings, working with staff and volunteers and recruitment and succession planning. It also helpfully signposts important resources for trustees.

Introduction to the museum sector

Introduction to the museum sector

This guide is intended for new trustees of museums and heritage organisations who are not familiar with the museums and heritage sector.

Essential reading for all trustees

Essential reading for all trustees

The Charity Governance Codes are essential reading:

Trustees will also find it helpful to refer to the statutory guidance provided:

Support with improving your museum governance

Support with improving your museum governance

Whether its reviewing basic good practice or dealing with complex challenges, AIM’s Prospering Boards governance support programme offers the opportunity to work with one of our roster of experienced and expert consultants.

We’re now accepting applications for the 2021 Prospering Boards programme. Click here to find out more and apply>>

Stay up to date with our Heritage Trustee newsletter

Stay up to date with our Heritage Trustee newsletter

Our bi-monthly Trustee eNews is packed with advice, news and ideas to keep you up to date. Sign up today!

Advertise trustee vacancies

Advertise trustee vacancies

If you are an AIM member you can advertise your trustee vacancies for free across all our online communications and social media. Download the Trustee Vacancy form at the bottom of this page and email editor@aim-museums.co.uk

Cyflwyniad i lywodraethu da mewn amgueddfeydd

Cyflwyniad i lywodraethu da mewn amgueddfeydd

Mae Llywodraethu Amgueddfeydd Llwyddiannus – canllaw i ymddiriedolwyr yn le gwych i dechrau os ydych yn ymddiriedolwr amgueddfa newydd neu yn aelod Bwrdd sydd yn ceisio diweddaru eich gwybodaeth.

Mae’n darparu cyngor ar sefydlu a chydgrynhoi arfer llywodraethu da, yn amlinellu gofynion cydffurfiaeth reoleiddiol a sut i gryfhau arfer y Bwrdd orau, gan gynnig canllaw ymarferol ar feysydd allweddol gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau, rheoli cyfarfodydd Bwrdd, gweithio gyda staff a gwirfoddolwyr a recriwtio a chynllunio ar gyfer olyniaeth. Mae hyn hefyd yn cyfeirio at adnoddau pwysig i ymddiriedolwyr.

Cyflwyniad i'r sector amgueddfeydd

Cyflwyniad i'r sector amgueddfeydd

Mae’r canllaw hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymddiriedolwyr newydd amgueddfydd a sefydliadau traftadaeth nad ydynt yn gyfarwydd â’r sector amgueddfeydd a threftadaeth

Darllen hanfodol i bob ymddiriedolwr

Darllen hanfodol i bob ymddiriedolwr

Mae’r Codau Llywodraethau Elusennau yn hanfodol i’w darllen:

Byddai’n gymorth hefyd i Ymddiriedolwyr gyfirio at y canllawiau statudol sydd ar gael:

TS
Join AIM

Join AIM for support, discounts and other benefits

Sign up to AIM e-newsletter

Sign up for free to receive the fortnightly E News from AIM and get news about jobs, grants, events and much more

AIM Grants

AIM can offer member museums a variety of grants to support different areas of your work