NRW Rising Leaders Programme / Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol NRW

APPLICATIONS FOR THE 2022/23 PROGRAMME ARE NOW CLOSED.

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol yn gyffrous i gyhoeddi bod yr ail gylch ceisiadau wedi agor ar gyfer Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol i Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yng Nghymru.   

Mae ceisiadau yn agored i staff Amgueddfeydd, Archifau neu Lyfrgelloedd sydd yn gweithio yng Nghymru. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dewis ar sail y ceisiadau a’r budd y gellir ei ddangos i’r unigolion a’u sefydliadau.   

Dyddiad cau: 17 Awst 2022, 5yh  

Mae dyddiadau’r rhaglen i’w cadarnhau, ond bydd y rhaglen yn cynnwys: 

  • Cwrs preswyl dau ddiwrnod  
  • Dau weithdy hanner-dydd ar-lein 
  • Dwy Set Dysgu Gweithredol hanner-dydd ar-lein 
  • Un sesiwn fentora arlein 
  • Cyfarfod diweddaru a rhwydweithio misol ar-lein i’r grŵp  

 Byddwn yn cadarnhau’r dyddiadau cyn gynted â phosib, a disgwylir presenoldeb ymhob sesiwn. 

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â Christine Andrews, Swyddog Rhaglenni a Digwyddiadau AIM: Christine.andrews@aim-museums.co.uk, neu ffoniwch 07784 359 485. 

AIM is excited to announce that applications are open for the second round of the Rising Leaders Programme for Museums, Archives and Libraries in Wales.  

Applications are open to staff of Museums, Archives or Libraries working in Wales.

Successful participants will be selected based on applications and demonstrable benefit to the individuals and their organisations.  

Closing date: 5pm 17 August 2022. 

Dates for the programme are to be confirmed, but the programme will include: 

  • A two day residential  
  • Two, half-day online workshops  
  • Two, half-day online Action Learning Sets  
  • One online mentoring session 
  • A monthly online networking and catch-up meeting for the group

We will confirm dates as soon as possible, and attendance at all sessions is expected.  

If you have any questions, or would like further information, please contact Christine Andrews, Programmes and Events Officer at AIM: Christine.andrews@aim-museums.co.uk, or call 07784 359 485.