Prospering Boards

cfg 1

New name, same benefits! Prospering Boards has been renamed AIM Higher but the offer remains the same. If you are seeking to strengthen your board’s leadership, work more strategically and deal more effectively with emerging challenges this is for you. Benefit from up to six days bespoke support from an expert consultant through our AIM Higher programme, open to Accredited Museums (or those working towards Accreditation) in England and Wales. We can help museums with:

  • Reviewing governance models
  • Succession planning and recruiting new trustees
  • Skills audits and clarifying trustee roles and responsibilities
  • Supporting a Chair of Trustees with their own individual development as a leader
  • Address new areas of work and challenges for the board

Short ‘microconsultancies’ of 1 – 2 days are also available for simpler projects where a board already knows what it needs – perhaps for an Away Day.

AIM Higher is open to Accredited Museums (or those working towards Accreditation) in England and Wales and is funded by Arts Council England and by the Welsh Government through AIM’s MALD funding.

Applications are considered on a rolling basis and you must be an AIM member to apply. Non-AIM members can join at the point of application.

To discuss what support might be available for your board please contact AIM’s Programmes Manager, Margaret Harrison, at margaret@aim-museums.co.uk

See the AIM Higher pages for the latest information here>>

A fydd eich bwrdd yn gallu manteisio o gymorth arbenigol? Mae Propering Boards yn gweitho gyda byrddau i’w helpu i gryfhau eu harweinyddiaeth, gweithio’n fwy strategol neu ddelio yn fwy effeithiol gyda heriau sy’n codi.

Mae AIM wrth ein bodd i gynnig y cyfle i amgueddfeydd yng Nghymru ymgeisio ar gyfer cymorth trwy’r rhaglen Prospering Boards. Mae Prospering Boards yn gweithio gyda byrddau i’w helpu i gryfhau eu harweinyddiaeth, gweithio’n fwy strategol neu weithio’n fwy effeithiol gyda heriau sy’n codi.

Mae Prospering Boards yn darparu cymorth ymgynghori un i un, wedi’i deilwra at anghenion byrddau unigol o ymddiriedolwyr. Gallwn ddarparu hyd at chwe diwrnod o gymorth gan ymgynghorydd arbenigol, a ellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol ffurfiau o gymorth, yn cynnwys: gosod strategaeth a gweledigaeth, datblygu ffyrdd newydd o weithio fel bwrdd, hyfforddi ar gyfer cadeirydd newydd o ymddiriedolwyr, helpu i gynllunio rhaglen recriwtio a sefydlu ymddiriedolwyr newydd.

Gall Prospering Boards helpu i amgueddfeydd:

  • Newid y ffordd y mae’r Bwrdd yn gweithio gyda’i gilydd
  • Cynllunio i recriwtio ymddiriedolwyr newydd
  • Cefnogi Cadeirydd Ymddiriedolwyr gyda’u datblygiad unigol eu hunain fel arweinydd
  • Mynd i’r afael â meysydd newydd o waith a heriau newydd ar gyfer y bwrdd

Mae Prospering Boards hefyd yn cynnig opsiwn o ‘feicroymgynghoriaeth’ fyr o 1-2 diwrnod a ellir ei defnyddio ar gyfer prosiect symlach, ble mae bwrdd yn gwybod beth sydd angen arno yn barod – efallai ar gyfer Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd.

Mae Prospering Boards yng Nghymru yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru trwy gyllid AIM MALD ac mae’n agored i amgueddfeydd sydd yn aelodau o AIM.

Mae’r Rhaglen Prospering Boards ar agor i Amgueddfeydd Achrededig (neu rai sydd yn gweithio tuag at Achrediad) yn Lloegr a Chymru. Os hoffech chi drafod pa gymorth sydd o bosib ar gael i’ch bwrdd yna cysylltwch os gwelwch yn dda â Rheolwr Rhaglenni AIM, Margaret Harrison ar margaret@aim-museums.co.uk

Rhaid i chi fod yn aelod o AIM er mwyn ymgeisio ond cewch ymuno adeg ymgeisio

Ystyrir ceisiadau ar sail dreigl

Helping organisations

Join AIM for support, discounts and other benefits

Sign up to AIM e-newsletter

Sign up for free to receive the fortnightly E News from AIM and get news about jobs, grants, events and much more

AIM Grants

AIM can offer member museums a variety of grants to support different areas of your work